Πλαστική τσάντα με χούφτα

Τσάντα με χούφτα περφορέ