Ρολο Ναιλον

Νάιλον Ρολό πολυαιθυλενίου

Ένα εξαιρετικό πλαστικό υλικό σε ρολό που προσφέρεται για επικάλυψη και προστασία εμπορευμάτων, προϊόντων και υλικών συσκευασίας

Add to Wishlist