Θερμοκολλητικα

Θερμοκολλητικα

Τα θερμοκολλητικά είναι επιτραπέζια μηχανήματα χειρός, κατάλληλα για την βιομηχανία συσκευασίας, που σφραγίζουν πλαστικές σακούλες για κάθε χρήση.

Add to Wishlist
SKU: P4ALL-SMECH-HSEAL-18