Στριφτήρι

Στριφτήρι – Εργαλείο χειρός για τη συστροφή συρμάτων

Add to Wishlist
SKU: P4ALL-SMECH-WTWHT-18