Ανταλλακτικές Λεπίδες BL-50P & BA-50P για χαρτοκόπτη

Ανταλλακτικές μεγάλες Λεπίδες επαγγελματικής χρήσης

Λευκή διορθωτική ταινία Blanco

Επαγγελματικό κοπίδι χαρτοκόπτης NT-CUTTER L-500GR

Ανταλλακτικές Λεπίδες ξυράφια μεσαίου μεγέθους

Ανταλλακτικές Λεπίδες μικρές

Ανταλλακτικές Λεπίδες – ξυραφάκια μεσαίου μεγέθους KAIDA

Μαρκαδόροι (Μαρκαδοράκια)

Μεγάλες Λεπίδες KAIDA για χαρτοκόφτες

Μελάνια ετικετογράφων

Μεταλλικά συρραπτικά σύρματα RO-MA Forest 108 για μεγάλα συρραπτικά

Μεταλλικοί Συνδετήρες Horse N.10, 27/4.8

Συνδετήρες για συρραπτικά