Αθόρυβη και αυτοκόλλητη Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου “PP”