Πλαστικά σακιά από λινάτσα (πολυπροπυλένιο) PP

Πλαστικοί ανθεκτικοί σάκοι – τσουβαλάκια για αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, κάρβουνα, ξύλα, ζωοτροφές, κλπ.