Σακούλες για μπάζα και συντρίμμια

Ανθεκτικές πλαστικές σακούλες για κάθε οικοδομική χρήση και αποκομιδή μπάζων και αποβλήτων