Θηλιά σπάγκου για σήμανση, συσκευασία και κάθε εμπορική χρήση

Πλαστική θηλιά σήμανσης και συσκευασίας

Πολυεστερικές πλαστικές θηλιές για σήμανση, ετικέτες και πάσης φύσεως συσκευασίες σε υλικά, προϊόντα και αγαθά για εμπορικά καταστήματα.