Τσέρκι – Πλαστικός Ιμάντας περίδεσης δεμάτων, παλετών και κιβωτίων