Σακουλες για μπαζα

Σακούλες για μπάζα και συντρίμμια

Ανθεκτικές πλαστικές σακούλες για κάθε οικοδομική χρήση και αποκομιδή μπάζων και αποβλήτων

Add to Wishlist
SKU: P4ALL-PACK-DEBB1-18