Σακουλες και σακουλακια Ζιπερ ή Ζιπ πολυαιθυλενιου

Διαφανείς Σακούλες και σακουλάκια Ζιπερ ή Ζιπ από πολυαιθυλένιο

Σακούλες πολυαιθυλενίου ζιπερ ειδικά προτεινόμενες για συσκευασία τροφίμων, υλικών και προϊόντων

Add to Wishlist