Ταινια ενισχυμενη

Ταινία ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα και υάλου

Για τη συσκευασία και ασφαλή περίδεση σε βαριά φορτία

SKU: P4ALL-TAPES-FIBGREINFT-18