Στριφτήρι

Στριφτήρι – Εργαλείο χειρός για τη συστροφή συρμάτων

SKU: P4ALL-SMECH-WTWHT-18