Αθόρυβη και αυτοκόλλητη Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου «PP»