Ταινία ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα και υάλου

Για τη συσκευασία και ασφαλή περίδεση σε βαριά φορτία