Αντανακλαστική Ταινία σήμανσης

 

Αντιολισθητική Ταινία

Αυτοκόλλητη Ταινία στερέωσης διπλής όψης

Ειδική αυτοκόλλητη ταινία για στερέωση-στήριξη και από τις δύο όψεις της ειδικά προτεινόμενη για μοκέτες, χαλιά και για στερέωση και συναρμολόγηση αντικειμένων και υλικών

Μονωτική ταινία

Μονωτική ταινία ειδικά για χρήση από ηλεκτρολόγους

Ταινία Tesa στερέωσης καθρέφτη

Έξυπνη, ασφαλής και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση καθρέφτη σε τοίχο ή πλακάκια με απλή εφαρμογή της ταινίας Tesa.

Ταινία Αλουμινίου

Ταινία Ασφαλείας

Ταινία ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα και υάλου

Για τη συσκευασία και ασφαλή περίδεση σε βαριά φορτία

Ταινία Εύθραυστο

Ταινία Σήμανσης και προειδοποίησης κινδύνου και ελλιπούς ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους

Ταινία συσκευασίας PVC χρωματιστή

Αθόρυβη και αυτοκόλλητη Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου “PP”