Πλαστικός Σπάγγος

Σπάγγος Κάνναβης ή Καννάβεως

Σπάγγος Σιζάλ

Χρωματιστός Σπάγγος Πολυαιθυλενίου

Σπαγγος ειδικός για χορτοδετικές εργασίες, δεντρίλια, κήπους, κλπ.