Αλουμινόχαρτο

Γάντια εργασίας μιας χρήσης από Νιτρίλιο

Εξεταστικά γάντια εργασίας, νιτριλίου μιας χρήσης, αντοχής και μη αποστειρωμένα

Προστατευτική διαφανής μεμβράνη συσκευασίας τροφίμων και φαγητού